Lisans İşlem Formları

AMATÖR FUTBOLCU LİSANS İŞLEM FORMLARI

 

2016 – 2017 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR KİTAPÇIĞI
2016-2017 SEZONU AMATÖR LİG’LERDE FUTBOLCU YAŞI UYGUNLUĞU
1- Kulüplerin Sezon Başında Verecekleri Vize Referans Belgesi (Ek:21)
2- Kulüplerinin Sezon Başında Verecekleri Taahhutname (Ek: 19)
3- Kulüplerin Sezon Başında Verecekleri Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri (Ek: 6)
4- Kulüplerin Sezon Başında Verecekleri Futbol İl Temsilciliği Bilgi Formu
5- Sağlık Raporu (Ek:1)
5-KİŞİYE AİT SAĞLIK BİLGİ FORMU (yukarıdaki veya aşağıdaki Sağlık Raporu ile birlikte kullanılacak)
5-SAĞLIKRAPORUYENİ(yukarıdakiSağlıkBilgiFormuilebirliktekullanılacak)
6- İlk Kez Filiz Lisans çıkartanlar (18 Yaşaltı ve 18 Yaşüstü) (Ek:1, Ek:3)
6- TFF SİTESİ – İLK KEZ FİLİZ LİSANS ÇIKARTANLAR (18 YAŞ ALTI VE 18 YAŞ ÜSTÜ)(EK:1, EK:3)
7- Vize İşlemi (18 Yaş Altı) (Ek:1, Ek:4)
7- TFF SİTESİ – VİZE İŞLEMİ( 18 YAŞ ALTI) (EK:1, EK:4)
8- Vize İşlemi (18 Yaş Üstü (Ek:1, Ek:4)
8- TFF SİTESİ – VİZE İŞLEMİ( 18 YAŞ ÜSTÜ) (EK:1, EK:4)
9- 1 ve 2 Sezondan Serbest Kalan Futbolcu İşlemleri (Ek:1, Ek:7)
9- TFF SİTESİ – 1 VE 2 SEZONDAN SERBEST KALAN FUTBOLCU İŞLEMLERİ (EK:1, EK:7) (18 YAŞ ALTI VE 18 YAŞ ÜSTÜ)
10-Fesihli Kulüpten İşlem Yaptıran Futbolcu İşlemleri (Ek:1,Ek:7) (18 Yaş  Altı ve 18 Yaş Üstü)
10- TFF SİTESİ FESİHLİ KULÜPTEN İŞLEM YAPTIRAN FUTBOLCU İŞLEMLERİ (EK:1, EK:7) (18 YAŞ ALTI VE 18 YAŞ ÜSTÜ)
11- 18 Yaş Altı 1. Transfer İşlemleri (Ek:1,Ek:6, Ek: 13, Ek:14) 
11- TFF SİTESİ – 18 YAŞ ALTI 1.TRANSFER İŞLEMLERİ(EK:1, EK:6, EK:13, EK:14)
12- 18 Yaş Altı 2.Transfer İşlemleri (Ek:6, Ek:11, Ek:13, Ek:14)
12- TFF SİTESİ – 18 YAŞ ALTI 2.TRANSFER İŞLEMLERİ(EK:6, EK:11, EK:13, EK:14)
13- 18 Yaş Altı 3.Transfer İşlemleri (Ek:6, Ek:11, Ek:13, Ek:14, Ek:15, Ek:16)
13- TFF SİTESİ – 18 YAŞ ALTI 3.TRANSFER İŞLEMLERİ(EK:6, EK:11, EK:13, EK:14, EK:15, EK:16)
14- 18-25YaşArası1.Transferİşlemleri(Ek:1,Ek:6,Ek:8,Ek:9/A,Ek:11)
14- TFF SİTESİ – 18 – 25 YAŞ ARASI 1.TRANSFER İŞLEMLERİ(EK:1, EK:6, EK:8, EK:9/A, EK:11)
15- 18-25 Yaş Arası ve 25 Yaş Üstü 2.Transfer İşlemleri (Ek:6, Ek:11, Ek:12, Ek:14)
15- TFF SİTESİ – 18 – 25 YAŞ ARASI 2.TRANSFER İŞLEMLERİ(EK:6, EK:11, EK:12, EK:14)
16- 18-25 Yaş Arası ve 25 Üstü 3.Transfer İşlemleri (Ek:6, Ek:11, Ek:12, Ek:14; Ek:15; Ek:16)
16- TFF SİTESİ – 18 – 25 YAŞ ARASI 3.TRANSFER İŞLEMLERİ(EK:6, EK:11, EK:12, EK:14, EK:15, EK:16)
17- 25 Yaş Üzeri 1. Transfer işlemleri  (Ek:1, Ek:9/A)
17- TFF SİTESİ – 25 YAŞ VE ÜZERİ 1.TRANSFER İŞLEMLERİ(EK:1, EK:9/A, EK:11)
18- 25 Yaş ve Üzeri 2.Transfer İşlemleri (Ek:6, Ek:11, Ek:12, Ek:14)
18- TFF SİTESİ – 25 YAŞ VE ÜZERİ 2.TRANSFER İŞLEMLERİ(EK:6, EK:11, EK:12, EK:14)
19- 25 Yaş ve Üzeri 3.Transfer İşlemleri (Ek:6, Ek:11, Ek:12, Ek:14, Ek:15, Ek:16)
19- TFF SİTESİ – 25 YAŞ VE ÜZERİ 3.TRANSFER İŞLEMLERİ(EK:6, EK:11, EK:12, EK:14, EK:15, EK:16)
20- 2006-2007 Doğumlu Futbolcuların 1.Transfer İşlemleri (Ek:1, Ek:6, Ek:9-B, Ek:13, Ek:14, Ek:11)
20- TFF SİTESİ – 2006-2007 DOĞUMLU FUTBOLCULARIN 1.TRANSFER İŞLEMLERİ (EK:1, EK:6, EK:9-B, EK:13:13, EK:14, EK:11)
21- 2006-2007 Doğumlu Futbolcuların 2.Transferİşlemleri (Ek:6, Ek:23, Ek:14, Ek:11)
21- TFF SİTESİ – 2006-2007 DOĞUMLU FUTBOLCULARIN 2. TRANSFER İŞLEMLERİ (EK-6, EK-14, EK-13, EK-11)
22- 2006-2007 Doğumlu Futbolcuların 3.Transfer İşlemleri (Ek:6, Ek:13, Ek:14, Ek:11, Ek:15, Ek:16)
22- TFF SİTESİ 2006-2007 DOĞUMLU FUTBOLCULARIN 3. TRANSFER İŞLEMLERİ (EK-6, EK-14, EK-13, EK-11, EK-15, EK-16)
23- Profesyonel Statüden Amatör Statüye Geçen Futbolcuların Verecekleri (Ek:1, Ek:5, Ek:12, Ek:11)
23- TFF SİTESİ – PROFESYONEL STATÜDEN AMATÖR STATÜYE GEÇEN FUTBOLCULARIN TRANSFER İŞLEMLERİ (EK-1,EK-5,EK11,EK-12)
24- Futbolcu Kayıp Lisans İşlemi (Ek:10/A)
24- TFF SİTESİ – FUTBOLCU KAYIP LİSANS İŞLEMLERİ (EK-10/A)
25- Kayıp  Yönetici Saha İçi Giriş Kartı İşlemleri (Ek:10/B)
25-) TFF SİTESİ- KAYIP YÖNETİCİ SAHA İÇİ GİRİŞ KARTI İŞLEMLERİ (EK-10/B)
26- Amatör Kulüp Görevlisi Saha İçi Giriş Kartı Başvuru Formu (Ek: 2)
26- TFF SİTESİ – AMATÖR KULÜP GÖREVLİSİ SAHA İÇİ GİRİŞ KARTI BAŞVURU FORMU (EK-2)
.-
27- Yurtdışı doğumlu/yurtdışı ikametli olup Filiz Lisans çıkartmak isteyen 10 Yaş ve Daha Büyük Doğumlu       T.C Vatandaşlarının Filiz Lisans İşlemleri (Ek:18/A, Ek:18/B)
27- TFF SİTESİ – YURT DIŞI DOĞUMLU 10 YAŞ VE ÜZERİ T.C. VATANDAŞLARININ FİLİZ LİSANS İŞLEMLERİ (EK-18/A, EK-18/B)
.-
28- Yurtdışında Lisanslı Olan T.C. Vatandaşı ve Yabancı Uyruklu Futbolcuların Transfer Tescil İşlemleri (Ek:17/A, Ek:17/B)
28- TFF SİTESİ – YURT DIŞINDA LİSANSLI OLAN T.C. VATANDAŞI VE YABANCI UYRUKLULARIN TRANSFER İŞLEMLERİ (EK-17/A, EK-17/B)
.-
29- Yetiştirme Tazminatının Ödendiğine Dair Belge Formu (Bedelli)
.—–
30- Yetiştirme Tazminatının Ödendiğine Dair Belge Formu (Bedelsiz)
.
31- 2016-2017 SEZONU LİSANS VE DİĞER İŞLEM BEDELLERİ
32- BANKA HESAP NUMARALARI
.—–
.-
ANTRENÖR İŞLEMLERİ
.-
33- Amatör Takım Çalışma Sözleşmesi
33-TFF SİTESİ AMATÖR TAKIM ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ
.-
34- ANTRENÖR SAĞLIK RAPORU
.-
35- ANTRENÖR FESİHNAME
.-
36- ANTRENÖR SÖZLEŞMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
.-
37- BANKA HESAP NUMARALARI

 

 

 

2-imagenes-de-pelotas-que-se-mueven-1