DERNEK BEYANNAMELERİNİZİ VERMEYİ UNUTMAYINIZ

5253 sayılı Dernekler Kanunu’ nun 19.maddesi ve İçişleri Bakanlığınca yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin 83. ve 84. maddeleri uyarınca dernekler her yıl olduğu gibi bu yılda, 2016 yılı içerisindeki faaliyetleri ile mali bilgilerini yönetmelikte belirlenen DERNEKLER BEYANNAMESİ ile her takvim yılının ilk dört ayı içinde, yani Nisan ayı sonuna kadar Mülki İdare Amirliğine vermekle yükümlüdürler.

Spor Kulüplerimize,  Mülki İdare Amirliğine verilecek beyannamenin süresi içinde verilmesi gerektiğini önemle hatırlatırız.

 

ÇANAKKALE AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU

 

 

Dernek Beyannameleri ile ilgili olarak Çanakkale İl Dernekler Müdürlüğünün’ de duyurusu şöyle;

Beyannameler Hakkında Duyuru

2016 yılı Beyannameleri 01.01.2017 -29.04.2017 tarihleri arasında dernek ve birliklerin yönetim kurulu başkanları tarafından kullanıcı kodu, şifre ve parolalarıyla Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden giriş yapılması gerekmektedir.

Şubeler ,Şubat ayı sonuna kadar beyannamelerini Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden  bildirim yapmaları ve onay işleminden sonra bir örneğini bağlı bulundukları dernek genel merkezine vermeleri gerekmektedir.

2016 yılı beyannamelerini belirtilen süre içinde vermeyen dernek başkanları, Dernekler Kanunu’nun 32. maddesinin (l) bendine göre 01.01.2017 tarihinden itibaren 914,00 TL. İdari para cezasıyla; beyannameleri bilerek gerçeğe aykırı olarak verenler ise, yine aynı yasanın (j) bendi hükmünce 100 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

Bizi Takip Edin:

Yazar: ASKF