ÇANAKKALE’ NİN SPOR TARİHİ – 1. BÖLÜM

 

Kalenin Sesi Gazetesinin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 50.Yıl Almanağını kaynak olarak kullanarak okuyucuları ile buluşturduğu “Çanakkale’ nin Spor Tarihi” ni, Federasyonumuzun Web Sitesinden de daha fazla kitlelere ulaştırmak için bölüm bölüm yayınlıyoruz.

 

ÇANAKKALE’ NİN SPOR TARİHİ  –  1.BÖLÜM

 

Çanakkale’nin Spor Tarihinin bugün birinci bölümünü sizlerle buluşturuyoruz.

O zamanki adıyla Beden Terbiyesi İl müdürlüğünün 5O.Yıl almanağında yer alan Çanakkale’nin spor tarihini sizlere ulaştırmamızda bizlere büyük destek veren Çanakkale Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sayın Dr.Firuz Erdil’e teşekkür ediyoruz. Kaleninsesi Gazetesi olarak Çarşamba gününden itibaren Çanakkale’nin spor tarihini her gün sizlerle buluşturacağız.

Çanakkale’de Spor hayatı 1908 yılları içinde başlamış bulunmaktadır. Evvela mahalle spor takımları halinde beliren bu faaliyetlerin, yavaş yavaş ciddi teşekküllere vücut verdiği görülmektedir. 1908 yılından 1923 yılına kadar geçen devrede, Çanakkale’de Halkspor, Çelikspor, Bozkurtspor adlarındaki mahalle teşekkülleri sevk ve idare şekillerini 1927 yılına kadar sürdürmüşlerdir.

Bu tarihten sonra Türk Ocağına bağlı Spor Encümeni tarafından himaye ve teşvik edilmiş ve bu arada bir kazamız olan Biga’da İdman yurdu adı altında ciddi bir spor kulübü kurulmuştur.

Çanakkale’ye ilk futbol ve Atletizm sporunu, tahsil için Fransa’ya gitmiş ve bilahare avdet etmiş olan tüccarlarımızdan merhum Sadi Diker’in getirdiği özel mülakatlardan anlaşılmaktadır. Çanakkale bölgesinde böylece 1930 yılına kadar Türk Ocağı’nın idare ve mürakabesi altında çalışmış olan gençler, 1931 yılında umumi bir toplantı yaparak Türkgücü spor kulübünü kurmuşlardır. Bu kulübün Çanakkale’de ve Kazalarımızda esaslı spor müesseselerinin kurulmasında ve geniş hareketlerin husulünde başlı başına amil olduğu inkar kabul etmez bir hakikattır. Bu kulübün kurulmasında önderlik eden ve bugün hayatta olmayan spor adamlarımız şunlardır. Merhum Nurettin Turuğ, Merhum Niyazi Ergin, Merhum Ahmet Berk, Merhum Şeref Bey Türkgücü spor kulübü, bir ana kulüp halinde çalışmalara devam ederken, Ezine’de Spor ve Avcılar Birliği ile Gelibolu’da kurulan İdman Yurdu ve Biga’da daha evvelce kurulmuş bulunan İdman Yurdu kulüplerin varlığından faydalanılarak Çanakkale’de (Türkiye İdman Cemiyetleri ittifakı) teşkilatına bağlı mıntıka teşkilatını kurmağa karar vermiş, bu vadide harcadığı asil gayretlerle ve o zaman Balıkesir’de Kolordu kumandanı Ali Hikmet Paşa’nın yakın müzaheretlerile bu teşekkülü de vücuda getirmeğe muvaffak olmuştur.

Çanakkale’de spor hayatı bu suretle sağlam temellere dayanmış ve teşkilattan gördüğü himaye ve teşvik sayesinde Bayramiç’te Gençler Birliği, Ayvacık ve Lapseki’de Gençler Birliği, Eceabat’ta Ecespor, ve Çanakkale’de ikinci olarak Milli Güç Kulübü kurulmuş ve böylece Çanakkale bünyesinde (8) kulübü barındıran oldukça geniş bir spor mıntıkası haline gelmiştir. Bu kulüplerin sık sık temaslar yaparak futbol, atletizm, bisiklet sporlarında ilerledikleri ve yaptıkları lig maçları ile grup birinciliklerine katılarak İstanbul, Bursa, Balıkesir, Manisa stadlarında güzel notlar aldıkları, hatta Yunanistan’a kadar taşarak Gümülcine, İskeçe ve Selanik’te muvaffakiyetli maçlar yaptıkları vesikaların tetkikinden anlaşılmaktadır.

1936 yılında Türkiye İdman Cemiyetleri ittifakının lağvı ve yerine Türk Spor Kurumunun teşkili ile Çanakkale’de spor hayatı aynen devam etmiştir. 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu meriyet mevkiine girinceye kadar bu spor teşkilatımızın başında; 1933 yılında, reis Mehmet Hulusi, muhasip Sabri Mustafa, 1934 yılında, reis M.Behçet Gökçen, muhasip Nurettin Turuğ daha sonra da başkanlığa Mustafa Karadeniz getirilmiştir.

1935 yılında Bölge As Başkanı A.Cevdet Tanyel, Muhasipliğe Haydar Ünsal, 1936,1937 ve 1938 yıllarında da vazife görmüşlerdir. Türkiye İdman Cemiyetleri ittifakı ile Türk spor kurumu Çanakkale bölgesinin katipliğini, ilk yılları 6 lira ve daha sonrada 8 lira aylıkla İbrahim Kutver başarı ile yürütmüştür.

1928 yılında resmen teşekkül eden Biga İdman Yurdunu; veteriner Resul Uğurlu, Recep İkiz, Eyüp Okay, Ömer Okay, Kazım Polat, Ahmet Karayel, İbrahim Baydar ve Fikret Simayiş tarafından kurulduğu ve spor tesisi içinde kasaba yakınındaki Çınarlık mevkiinde istifade edildiği kayıtlardan anlaşılmaktadır. 1932 yılında Ezine ilçesinde kurulan Spor ve Avcılık kulübünü de; Doktor Merhum Nihat Bey ile Eczacı merhum Şevket Bey tarafından teşekkül ettirdikleri yine mevcut vesikalardan öğrenmiş bulunmaktayız.

Çanakkale’de Spor hayatı, daha ziyade 1931 yılından sonra, Türkiye İdman Cemiyetleri ittifakının teşkili üzerine düzenli faaliyetlere girmiştir. 1923-1930 yılları arasındaki sportik faaliyetler resmi bir kayıtlara dayanmayıp o zamanın spor adamları Çanakkale gençliğini bir arada toplayabilmek, Türk gençliğine, Milli duygu ve kardeşliği aşılayabilmek için gayret sarf ettikleri müşahede edilmektedir. 1931 yılından sonra, Çanakkale bölgesinde sportif faaliyetlerin arttığını, mevcut kulüpler arasında rekabetlerin hızlandığı bir devreye girmiş bulunuyoruz.

1932-1933 sezonunda 8 takımın iştiraki ile futbol lig maçlarının ilk olarak bölgemizde tesis edildiğini ve maçların Çimenlik sahasında oynandığını, bu lig sonunda Türkgücü spor kulübünün lig şampiyonu olarak, Bursa’da grup birinciliklerine iştirak ettiğini işaret etmek isteriz. İlk olarak Türkiye futbol grup şampiyonasına iştirak eden Çanakkale’li gençler, Bursa’da Fenerbahçe, Acar İdman Yurdu ve Adapazarı futbol takımları ile karşılaşmıştır. Bu grupta Fenerbahçe takımı şampiyon olurken, Türkgücü takımı da Adapazarını üçüncü sırayı işgal etmiştir.

1933-1934 sezonunda yine Türkgücü futbol şampiyonu olarak İstanbul Şeref stadında Beşiktaş ile karşılaşmış ve yenilmiştir.
1934-1935 futbol sezonunda Türkgücü kulübünün Çanakkale şampiyonu olduğunu kaydettikten sonra, Türkiye futbol şampiyonasında geçen iki yıldır kuvvetli ekiplerle karşılaşan Çanakkale’liler bu kez de Balıkesir’de Fenerbahçe ile karşılaşmış ve yine kuvvetli ekip önünde yenilgi ile Çanakkale’ye dönmüşlerdir.

1936-1937 futbol sezonunda da Çanakkale şampiyonu olan Sarı-Kırmızılı renkli Türkgücü spor kulübü, 1938 sezonunda Biga sahasında İdman Yurdu takımı ile lig maçı oynarken bazı nahoş olayların çıkması nedeniyle sahadan çekilen Türkgücü spor kulübü takımı daha sonrada maçlara devam etmemiş ve böylece o yıl maçlar tamamlanamayarak ligi birincisi tesbit edilememiştir.

1932 ve 1938 yılları arasındaki devre de Biga İdman Yurdu kulübü Çanakkale futboluna ilk rekabeti getiren teşekkül olarak tanınmaktadır. Uzun seneler Türkgücü spor kulübü ile yaptığı karşılıklı mücadeleler ve zevkli maçlar o günleri görüp yaşayanlar tarafından canlı birer tablo olarak anlatılmaktadır. Biga İdman Yurdu bölgemizde en eski bir teşekkül olarak anılırken, bünyesinde barındırdığı gençliğin birbirine saygı ve sevgi ile bağlı olması ve spor sahalarında centilmence mücadeleleri senelerce devam eden güzel örnekleri derken bu kulübümüz gençliğe ziyadesiyle faydalı olmaya çalışmıştır. Biga İdman Yurdu kulübüne senelerce hizmette bulunan Recep İkiz, ve Av. Merhum Ali Niyazi Sarandal manen olduğu kadar maddeten de yardımlarını esirgememişlerdir.

 

 

DEVAMI 2. BÖLÜMDE GELECEK

 

KAYNAK: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 50.Yıl Almanağı

KAYNAK: Kalenin Sesi Gazetesi

 

 

 

Bizi Takip Edin:

Yazar: ASKF