ÇANAKKALE’ NİN SPOR TARİHİ – 3. BÖLÜM

 

Kalenin Sesi Gazetesinin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 50.Yıl Almanağını kaynak olarak kullanarak okuyucuları ile buluşturduğu “Çanakkale’ nin Spor Tarihi” ni, Federasyonumuzun Web Sitesinden de daha fazla kitlelere ulaştırmak için bölüm bölüm yayınlıyoruz.

 

ÇANAKKALE’ NİN SPOR TARİHİ – 3.BÖLÜM

 

Çanakkale’nin Spor Tarihinin bugün üçüncü bölümünü sizlerle buluşturuyoruz.

O zamanki adıyla Beden Terbiyesi İl müdürlüğünün 5O.Yıl almanağın da yer alan Çanakkale’nin spor tarihinin sizlere bugün üçüncü bölümünü sunuyoruz. Kaleninsesi Gazetesi olarak her gün Çanakkale Spor Tarihini sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz.

Çanakkale Bölgesinin 1923 yılından 1938 yılına kadar spor hayatında futboldan başka, atletizm, bisiklet, halter, voleybol sporunun oldukça faal olduğunu ifade edebiliriz.

Atletizmde sık sık yarışmalar düzenlendiği yaz sezonunda, gençlerin temiz sporcu giysileri ile yarışmaları, o zamanın sporseverleri tarafından takdir ve heyecanla seyredilirdi. Yarışmalar; ilk önceleri Çimenlik sahasında daha sonraları da Cumhuriyet meydanındaki alanda yapılırdı.

Müsabakalarda derece alan atletlere süslü ve kurdelalı madalyonlar takılır ve daha başka hediyelerle kucakları dolardı sporcuların. Kış aylarında kros müsabakalarının da tertip edildiği yine kayıtlarımızdan anlamaktayız.

Bu devrede Atletizm dalında başarılı sporcularımız şunlardı. İbrahim Topçubaşı, Halim Ergün, Merhum Remzi Türkemiş, Sulu Kenan, Merhum Bodos Saim, Tornacı Selahattin, Yaşar Yavuz, Ömer Uysal ve Mehmet Üstünel. Ayrıca 1936 ve 1938 yılları arasında atlet-komile sporcu emniyet memuru Kenan Beyin sürat koşularında çıkardığı yarışmalar, yine bu sporcu tarafından Halter ve Jimnastik gösterileri, hafızalarda unutulmayan birer anı olarak bölgemizde yaşamaktadır.

Kuruluşu ile bir hayli eski tarihe sahip olan irfan yuvamız Ortaokul 1923 yılından sonra, bölgemizde sporun kalkınmasına ön planda önderlik eden bir ünitedir. Bu mektep sayesinde, Atletizm, Entbol ve Voleybol sporumuz süratle gelişme kaydetmiştir ve bilhassa, gençler arasında Voleybol çok popüler spor olmuş ve mahalleler arasında maçlar düzenlenmek adet haline gelmiştir. Resmi maçlar tertip edilmemekle beraber, kulüpler arasında özel karşılaşmalar yapıldığı edilmektedir.

Diğer spor şubelerinde gördüğümüz yayılma çabalarını, 1930 yılından sonra da bölgemizde Bisiklet sporunun yapılmaya başlandığını tespit etmekteyiz. Bu spor, ilçelerimize kısa bir zamanda yayılmış ve bu ilçelerden gelen bisikletçilerle sevkli yarışmalar düzenlenmiştir.

Biga İdman Yurdu kulübünden Mustafa Katırcıoğlu, Bayramiç’ten Rüştü Konukçu ve Nihat, Ayvacık’tan Yusuf Gemi ve Abdi Özkan, Çanakkale’den İbrahim Topçubaşı ve Sarı Faruk’u bölgemizin sayılı pedalları arasında gösterebiliriz. Bu bisikletçilerimiz zaman zaman komşu il bisikletçileri yarışmalara katılmışlardır. Edirne ve Kırklareli bisikletçileri ile deplasmanlı müsabakalar yaptıkları kayıtlarımızdan öğrenmiş bulunmaktayız.

Bölgemiz Bisiklet sporunun yapılmasında ve kalkınmasında unutulmaz emek ve gayretleri bulunan merhum Niyazi Ergin, spor hayatımızın en mütavazi bir siması olarak yaşayacaktır. Merhum Niyazi Ergin Çanakkale bölgesine ilk bisiklet sporunu getiren, yarışan ve düzenleyen spor adamı olmakla beraber, Beden Terbiyesine ve kulüplere yapmış olduğu çok yönlü hizmetleri ile takdir edilen bir spor adamımızdır.

1923 yılından 1938 yılına kadar, Türk Ocağı Spor Encümeni, Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı ve Türk spor kurumu kanunlarının tatbikat devresi içinde Çanakkale Bölgesi; spor’da olumlu bir kalkınmaya girememiş ve bunun yanında da gençlere spor tesisleri kazandıramadığı gerçektir. Bu devre içinde, Çanakkale sporuna hizmeti geçmiş şahısları hürmetle anmak gerçek vazifemizdir.

Uzun yıllar futbol ve deniz sporunda önderlik yapmış olan Merhum Ali Dalyancı, idareci olarak Halit ve Nurettin Turuğ, Mühendis Bedii Enüstün, Operatör Dr. Kazım Bey, Merhum Tevfik İleri (Eski Bakanlardan) Merhum Halil Dilmaç, gençliğe ve spora kıymetli zamanlarını vakfeden değerli spor adamlarımız olarak anılarımızda yaşayacaklardır.

1936 yılında Karabiga nahiyesinde İdman Yurdu, Çan İlçesinde, Küçükkuyu ve Dimetoka nahiyesinde de Gençler Birliği ismi altında gençlik teşekkülleri kurulmuş, fakat, bu kulüplerin göstermiş oldukları faaliyetler arzu edilen seviyeye ulaşamamışlardır.

3530 sayılı Beden Terbiyesi kanunu mer’iyet mevkiine girdikten sonra, Çanakkale’de daha geniş ve daha verimli bir spor hayatının tesisine başlanmış, manen olduğu kadar maddeten de daha büyük ölçüde imkanlar sağlandığı ve bu sayede he spor faaliyetlerinin hemde spor tesislerinin artmış olduğunu memnuniyetle görmekteyiz. 3530 sayılı Beden Terbiyesi kanunu ile kurulan bölge teşkilatız ilk faaliyetlerine eski halkevi ve şimdiki halk eğitim merkezi binasında başlamıştır.

1.9.1939 tarihinde, Vali Atıf Ulusoğlu başkanlığında, as başkan A.Cevdet Tanyel, Futbol ajanı Ali Dalyancı, Atletizm Ajanı Şerif Bey, Yüzme Ajanı İhsan Berkin, Bisiklet Ajanı Niyazi Ergin, Avcılık ve Atıcılık ajanı Süreyya Okan’dan kurulu bölge idare heyeti ilk toplantılarını yapmışlardır. Bu kurulun, ilk ve müteakip toplantılarında Çanakkale’de spor’un kalkınması hususunda aldıkları kararlar zamanla olumlu sonuçlarla neticelenmiştir.

22.12.1939 tarihinde Bölge iştişare ve idare kurulları toplantılarında şimdiki 18 Mart stadı arazisinin istimlakine karar verirken, Biga ilçesi köprübaşında Çınarlık mevkiindeki spor sahasının alınması hususunda Mimar Tahsin bey tarafından hazırlanmış raporlar tetkik edildiği ve bu konuda müsbet karar alındığı tesbit etmekteyiz.

Çanakkale ve Biga spo r sahaları bir yıl sonra istimlak edilmiştir. Ayrıca Gelibolu, Bayramiç, Ayvacık, Eceabat, Bozcaada , Ezine ve Yenice ilçelerinde de spor sahası istimlaki bu tarihlerde düşünüldüğü bu düşünce üzerine etüd ve tetkikler yapıldığını müşahede etmekteyiz.

Gelibolu ve Eceabat ilçelerindeki faal spor yöneticilerinin gayret ve emekleri ile Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığı bu ilçelerimizde de spor sahası olabilecek arazileri istimlak etmiş ve 1941 yılında gençliğin hizmetine tahsis edilmiştir.

1923-1941 yılları arasında Türk Ocağı Encümeni, Türkiye İdman Cemiyetleri ittifakı ve Türk spor kurumundan sonra, 3530 sayılı Beden Terbiyesi Bölge Teşkilatı faaliyetlerini Halkevi binasında sürdürmüş ve 1941 yılı Ocak ayı içinde İskele meydanının da bulunan eski seferethane ve daha sonra da Çanakkale Oteli olan iki katlı binayı istimlak ederek bu binaya taşınmıştır. Bu bina 1965 yılı içinde Belediye tarafından istimlak edilmiş ve meydan yapma gayesi ile yıktırılmıştır.

3530 sayılı Beden Terbiyesi kanunun yepyeni bir sistemini Çanakkale il hudutları içinde tatbik edildiğini 1940 yılından sonra görüyoruz. Bu kanun gereğince merkezde Vali, ilçelerde Kaymakamların murakabesi altında mükellefiyet sistemi güden gençlik kulüpleri teşekkül ettiriliyor. Çekoslovakların “sokol” teşkilatından ve İkinci Dünya harbinin ihtiyaç ve icaplarından ilham alınarak yeni bir Beden Terbiyesi sistemindeki tatbikatta; ilk göze çarpan hususiyet, “Askerlik dışında kalan beş çağın askeri bir disiplin ve mükellefiyete tabi tutulması” gençlik bölüklerinin teşkil edilmiş olmasıdır.

Bir taraftan Askeri talim ve terbiye ve diğer taraftan her çeşit spor çalışmalar ile yetiştirilmek istenilen gençlerin nevama bir ihtiyat ordusu şeklinde icabında Vatan müdafaasına koşması düşünülmüştür. Fakat kanundan mahrum olan bu sistem istenilen randımanı vermemiş, teşeükkül eden bölükler zamanla dağılmıştır.

Yeni çıkan Beden Terbiyesi kanununa, daha evvelce kurulmuş eski kulüplerin intikabı ve mevcut tüzüklerin tadili hususunda Bölge Başkanlığınca büyük gayret ve emek gösterilmesine rağmen; merkezde Türkgücü, ilçelerde Biga ve Gelibolu İdmanyurdu, Bayramiç, Lapseki ve Ayvacık’ta Gençler Birliği, Ezine Spor ve Avcılık Birliği ile Eceabat Ecespor kulüpleri Beden Terbiyesi kanununun 67. Maddesi gereğince 4.4.1941 tarihinde kapatılmışlardır.

Bu kulüplerin çok eski ve değerli mazileri olmalarına rağmen kapatılmaları o zaman çok üzücü bir olay olmuştur. Bu kulüplerin kapatılmalarının başlıca nedeni ; ikinci dünya harbinin çıkması neticesinde yönetici ve sporcuların Vatan müdefası hususunda askere alınmaları sonucu, faaliyetlerini tamamen durdurması ve 3530 sayılı kanuna intibak edememeleridir.

Beden Terbiyesi kanununa göre kurulan, merkez ve kaza gençlik kulüpleri; yöneticileri sayesinde, gençler; sistemli bir eğitimle yetiştirilen, fizik ve moral bakımından da, tekamülümü hedef tutuyorlardı. Her türlü sportif çalışmalardan sonra, hareketler organizasyonuna dönüşüyor.

Kulüplerin hususi gelirlerinden faydalanılarak sık, sık müsabakalar ve temaslar hazırlanıyordu. Gene bu devre başında Çanakkale’de deniz sporları başlamış ve bölgece temin olunan vasıtalarla bu sporun inkişafı sağlanmıştır,

 

 

DEVAMI 4. BÖLÜMDE GELECEK

 

KAYNAK: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 50.Yıl Almanağı
KAYNAK: Kalenin Sesi Gazetesi

 

 

 

 

 

 

 

 

Bizi Takip Edin:

Yazar: ASKF