ÇANAKKALE’ NİN SPOR TARİHİ – 18. BÖLÜM

 

Kalenin Sesi Gazetesinin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 50.Yıl Almanağını kaynak olarak kullanarak okuyucuları ile buluşturduğu “Çanakkale’ nin Spor Tarihi” ni, Federasyonumuzun Web Sitesinden de daha fazla kitlelere ulaştırmak için bölüm bölüm yayınlıyoruz.

 

ÇANAKKALE’ NİN SPOR TARİHİ – 18.BÖLÜM

 

Çanakkale’nin Spor Tarihinin bugün onsekizinci bölümünü sizlerle buluşturuyoruz.

Çanakkale’nin Spor Tarihinin bugün onsekizinci bölümünü sizlerle buluşturuyoruz. O zamanki adıyla Beden Terbiyesi İl müdürlüğünün 5O.Yıl almanağın da yer alan Çanakkale’nin spor tarihinin sizlere bugün onuncu bölümünü sunuyoruz. Kaleninsesi Gazetesi olarak her gün Çanakkale Spor Tarihini sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz.

 

İZCİLİK FAALİYETLERİ

İlimizde ilk olarak 1926 yılında Milli Eğitim Bakanlığının tamimi ile Çanakkale Ortaokulunda bir izci oymağı kurulmuştur. Çalışmalar Beden Eğitimi Öğretmenlerinin nezaretinde devam etmiş ise de izcilik bayramlarda süs olmaktan ileri gitmemiştir.

Cumhuriyetin onuncu yıldönümünde bir gurup Ankara’ya gitmiştir. Bu durum 1950 yılında Beynelmiel izcilik teşkilatına kabul edilip Marcides’in Mithatpaşa stadında oymakbaşı kursu açmasına kadar sürmüştür.

1951 yılında Lise Beden Eğitimi Öğretmeni Hüseyin Boralı izciliği ele almış ve ilimize temsilen Erdinç Bakla 18.7.1953’te 32 günlük İngiltere gezisine katılmıştır. (Türkiye’den 11 izcinin katıldığı bu gezi sırasında 1.8.1953 tarihinde 11 günlük Lyme-Park (Mancester City’de 3000 izcinin katıldığı kampa iştirak etmişlerdir.

1956 yılına kadar hafta sonu gezilerinden ileriye gidemeyen çalışmalar yanında merasime dönük izcilik yapılmıştır.

Okulda öğretmenin bulunmadığı çalışmalara izin verilmemesi ve diğer sportif çalışmalardan fazla vakit bulamaması nedeniyle bu kısıtlı çalışmaları benimsemiyen liderlerden Erdinç Bakla ve Oktay Aka 5.11.1957’de Türkiye İzciler Birliği’nin Çanakkale şubesini açarak okul dışında izleyici fikren ve bedenen geliştiren asıl izcilik çalışmalarında bulunmuşlardır.

4-14 Temmuz 1959 tarihlerinde İstanbul, Edirne, Zonguldak, Ankara gruplarında katıldığı bir kamp organize edilmiştir.

Bu arada Hüseyin Boralı ve Yakup Şimşek tayin olduklarından okul içindeki çalışmalara 14.11.1960 tarihinde Liseye Beden Eğitimi Öğretmeni olarak gelen Haydar Caner başlamış 1961 Temmuzunda İntepe Çamlıklarında bölgesel bir kamp gerçekleştirilmiştir.

1962 Vural Öztuna başkanlığında Süleyman Güven, Yılmaz İnanç, Mesut Çağlar ve Cahit Sevil’den kurulu bir ekip Edirne’nin kurtuluşuna şehrimizi temsilen gitmişlerdir.

1963’de E.S.F binası Belediye’ce yıkıldığından lokalsiz kalan izcilerin malzemeleri liderlerin evlerinde muhafaza edilmeye başlamış ve faaliyetlerde azalmalar görülmüştür.

Aynı sene Temmuz ayında Ankara Çamkoru’daki kampa şehrimizi temsilen İbrahim Çapkan, Vural Öztuna, Yılmaz İnanç ve Cahit Sevil gitmiştir.

1964 yılına kadar Haydar Caner başkanlığında Nihat Onat, Emin Çapkan ve Ayhan Yantra liderlik yapmışlardır. Bu tarihten sonra beden eğitimi öğretmeni olarak gelen Kadir Metin Düzalan tarafından yürütülmeye başlanmıştır.

Türkiye İzciler Birliği Genel Merkezinden eski izcilere gelen yazılar üzerine yeniden örgütlenmeye başlanmış ve 5.9.1966 tarihinde İl İzci Önderliğine Cahit Sevil, oymakbaşılığına da Tuncer Akagün’ün tayinleri gelmiştir.

Halk bahçesi içindeki Turizm Derneğinin deposu tanzim edilerek lokal haline getirilmiş.

18 Mart 1967 günü Cumhuriyet Meydanında halka kamp ateşi şeklinde izci şenliği düzenlenmiş. Belgrat Ormanlarında kampa gidilmiş, Üç izci Beykoz-Abrahampaşa’daki oymakbaşı kursuna katılmış Temmuz, Ağustos aylarında da Anadolu köylerine örf adetlerimizi ve folklörümüzü inceleme gezisine çıkmışlardır. Ağustos ayında Çanakkale Truva festivalinin her türlü ön hazırlığı yapan izciler aynı zamanda bir izci pavyonu açmışlar ve bunu her senen devam ettirmektedirler.

27.9.1967 günü izci liderlerimizden Tuncer Akagün bir trafik kazasında vefat etmiş ve ocağının ismi Akagün Ergin İzci Ocağı olarak değiştirilmiştir.

Şubat 1968’de K.Metin Düzalan tarafından Lisede 30 izcinin iştirak ettiği odabaşı kursu açılmıştır.

Kobataj bayramındaki deniz müsabakalarına katılan deniz izcileri her branşta dereceye girmişler 2 askeri ve 5 sivil spor kulübü arasında 4×100 serbest bayrak yarışını ve takım birinciliğini almıştır. Hafta sonlarında köylere seri geziler yapılarak geceleri köy kahvelerinde sağlık ve teknik ziraatçilik konularında konferanslar verilmiştir.

1969 yılında lokal girişinin çok kötü olması ve güneş görmez halinden dolayı Vali Celalettin Tüfekçi ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü Yetkililerinin yardımlarıyla Kayıkhane’ye taşınılmıştır.

İntepe çamlıklarında bütün illerden gelen izcilere Genel müdürlükçe Başkurt kursu açılmış ilimizden de Bolu-Aladağ daki Oymakbaşı kursuna 9 izcimiz iştirak etmiştir.

1970’de şehrimizden Cahit Sevil Wood-Bage kursuna iştirak ettikten sonra grup sistemine geçilmiş oymakbaşlığa da Ertan Gürol getirilmiştir.

Aynı sene Gençlik ve Spor Bakanlığında izcilik genel müdürlüğü teşekkül ettirilmesi üzerine Türkiye İzcileri Teşkilatı yönetmeliği esaslarına göre şehrimizdeki ünitelerden gelen üçer delegeyle beden eğitimi öğretmenleri ve izci liderlerinden meydana gelen genel kurul Milli Eğitim Müdürü yardımcısı Haydar Caner yönetmiş ve yapılan il izci kurulu seçiminden sonra başkanlığa Cahit Sevil getirilmiştir.

Başkanı idaresinde 1970 Şubat’ında 5 izci lideriyle kış kampı için ertesi yılda aynı anda 9 izci lideriyle zirve tırmanışı ve yeni izcilik gelişmelerinin tatbik için Uludağ’da çok ilkel malzemelerle gitmişlerdir.

1971’de Dumlupınar Meydan Zafer’nin kutlamasındaki oryantasyon yürüyüşünün Ayvalık-Manisa-Kırkağaç arasındaki bölümünü 9 ergin izci ile Çanakkale izcileri gerçekleştirmiştir.

Nisan-1971’de Cahit Sevil ve Nesteren İyigün’ün yönettiği obabaşı kursuna 90 izci iştirak etmiştir.

Ağustos -1971’de ilimiz izcilerinin her türlü ön hazırlığını yaparak iştirak ettiği Türk-İngiliz ortak kampı Boğalı Kalesi yanında kurulmuş ve Gelibolu harp sahalarındaki çalışmalarda rehberlik yapmışlardır.

Eylül-1971 de şehrimiz İntepe Kültür Merkezinde Genel Müdürlük adına Ali Teoman Ergin tarafından Türkiye’de ilk olarak Deniz İzci Ocakbaşı Kursu açılmış şehrimizden 4 lider iştirak etmiştir.

Aynı yıl içerisinde tescilli ünite sayısı 11’e yükselmiştir. Cahit Sevil’in şehrimizden ayrılma nedeniyle istifası üzerine düşen il izci kurulu yeniden seçilmiş başkanlığa Ahmet Erdoğan getirilmiştir.

1-5 Şubat 1972’de İntepe çamlıklarında İstanbul Kılavuz izcilerininde iştirak ettiği bir kamp yapılmış, 15-22 Şubat’ta izci yararlıdır haftası kutlanmış, 22-24 Nisan2da Ergin Sevil ve Nesteren İyigün yönetiminde 61 Çanakkale’li izciye oymakbaşı yardımcısı kursu açılmış, 8-17 Temmuz’da Çamlıkta Mahalli Erkek İzci kampı yapılıp İzmir-Buca’daki izciliğin 60. Yılı kampına bir obayla iştirak edilmiştir.

1973 yılında ise Şubat ayında izci yararlıdır haftası kutlanmış Şubat ve 23 Nisan tatillerinde Ergin İzciler ile kamp yapılmış, 19 Mayıs’ta staddaki izci gösterileri yanında Samsun’a dört kişilik ekiple gidilerek “Atatürk’ün izinde” faaliyetine katılınmış, 1-10 Temmuz tarihlrinde çamlıkta Mahalli erkek izci kampı açılmış, İzmir-Buca’daki Cumhuriyet 50.yıl kampında 8 kişilik bir oba iştirak edilmiştir.

İzmir’de açılan Oymakbaşı kursuna Cevdet Ar, Teoman Sönmez ve Süleyman Filiz iştirak edip birer oymak açmışlar. Bir liderimizde ocakbaşı kursuna girmiştir.

4-12 Eylül 1973 tarihlerinde şehrimize ait olmak üzere İntepe Kültür Merkezinde Gençlik ve Spor bakanlığı İzcilik Genel Müdürlüğü adına Naime Özgen ve Cahit Sevil tarafından 32 öğretmenin katıldığı liderlik temel kursu açılmış ve kurs sonrası kursiyerler tarafından Ezine, Gelibolu, Eceabat,Yenice/Klakım, Gökçeada ve Biga ilçelerinde izcilik çalışmalarına başlanarak ünite tescilleri yapılmıştır.

20-30 Ekim 1973 tarihlerinden Ankara’daki Cumhuriyetin 50.yılı kutlama Kampına şehrimizden 24 izci ve bir lider iştirak etmiştir. İl İzci kurulu başkanı Ahmet Erdoğan’ın şehrimizden ayrılması üzerine Kasım-1973 deki il izci kurulu seçimlerine kadar geçici olarak il izci kuruluna Vural Öztuna Başkanlık etmektedir.

 

 

 

 

DEVAMI 19. BÖLÜMDE GELECEK

KAYNAK: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 50.Yıl Almanağı
KAYNAK: Kalenin Sesi Gazetesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bizi Takip Edin:

Yazar: ASKF