SPOR KULÜPLERİMİZİN ÖNEMLE DİKKATİNE – !!! – GENEL KURUL TOPLANTILARI VE HER TÜRLÜ ETKİNLİKLER 01.12.2020 TARİHİNE KADAR ERTELENMİŞTİR

 

DUYURU-ÖNEMLİ

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün aşağıda sunulan 02.10.2020 tarih ve 16230 sayılı yazıları doğrultusunda

Genel Kurul toplantıları ve her türlü etkinlikler 01.12.2020 tarihine kadar ertelenmiştir.

 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Koronavirüs Ek Tedbirleri ve her türlü etkinliklerin

ertelenmesi ile ilgili yazısı şöyle;

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Sayı : 89780865-153-16230 02.10.2020

Konu : Koronavirüs Ek Tedbirler

İlgi : Sağlık Bakanlığının 01.10.2020 tarih ve 13588366/149/1604 sayılı yazısı.

Koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin,

fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim

Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya

geçirilmiştir.

 

Bilindiği üzere Dünyada halen Covid-19 salgını ve vaka artışları devam etmekte olup özellikle Avrupa kıtasında salgının

seyrinde bir yükselme yaşandığı görülmektedir. Birçok Avrupa ülkesinde kişilerin toplu olarak bir araya gelmelerine

yönelik yeni kısıtlamalara gidilmektedir.

 

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve

mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik

uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.

              Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza hitaben gönderilen ilgi yazıda;

“Dünyayı tehdit etmeye devam eden COVID-19 pandemisine yönelik olarak; COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu ve

Sağlık Bakanlığı’nca ülkemizdeki ve Dünya’daki en güncel bilimsel gelişmeler ve deneyimler takip edilmekte, bu kapsamda

Pandeminin ülkemizdeki kontrolüne yönelik çalışmalar yürütülmekte teknik rehberler ve protokoller yayınlamakta ve

güncellenmektedir.

 

Dünyada halen COVID-19 vaka artışları devam etmektedir. Ülkemizde de Covid-19 vakalarının devam etmekte olması,

her ne kadar vaka sayıları belirli bir düzeyde kontrol altına alınmış olsa da önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında tüm

dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle damlacık yolu ile bulaşan solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının

artış gösterebilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan COVID-19 Bilimsel Danışma

Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek

kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmamasını ve ileri tarihe ertelenmesini

önermiştir.” denilmektedir.

 

Bu çerçevede, Sağlık Bakanlığının ilgi yazısı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel

etkiler de göz önünde bulundurularak, 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum

kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından

düzenlenecek olan etkinliklerin ertelenmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

 

Vali ve Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri

uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan

verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri

gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi

kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;

 

Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

Süleyman SOYLU

Bakan

Ayrıca bu erteleme dolayısıyla 05-11 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan “Amatör Spor Haftası” kutlama etkinliklerinde

sadece sembolik açılış töreni yapılması, yürüyüş, EN’ler ödül töreni ve diğer etkinlikler ise ekte sunulan Spor Hizmetleri Genel

Müdürlüğü’nün 02.10.2020 tarih ve E.987864 sayılı yazıları ile iptal edilmiştir.

 

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Amatör Spor Haftası ile ilgili yazısı şöyle;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bizi Takip Edin:

Yazar: ASKF