DERNEK GENEL KURUL TOPLANTILARI, BEYANNAME BİLDİRİM VE SÜRELERİ HAKKINDA

 

Covid-19 salgınının devam etmesi sebebiyle 7244 sayılı Kanun’un 2’nci maddesinin (ç) bendinde 11.11.2020 tarihli ve 7256 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe istinaden Derneklerin Beyanname ve Bildirimlerinin verilmesi ile Genel Kurul Toplantılarının ertelenmesine ilişkin süre Bakanlık Makamının 24.11.2020 tarihli ve E.7507 sayılı Oluru ile 28.02.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu kapsamda, ertelenen dernek genel kurul toplantılarının 28.02.2021 tarihinden sonra 30 gün içinde yapılması,

2019 yılına ait verilmemiş beyanname ve bildirimlerin 28.02.2021 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir.

 

=================================

 

Konu ile ilgili olarak Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün Bakanlık Oluru ile İl Valiliklerine göndermiş olduğu yazısı şöyle;

 

BAKANLIK MAKAMINA

Konu: Dernek Genel Kurulları Beyanname ve Bildirim Süreleri Hakkında 

17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren  7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid 19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 2.maddesinin (ç) fıkrası, 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “7256 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 44.maddesinde yapılan düzenleme ile “04.11.2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre dernekler tarafından verilecek Bildirim ve Beyannameler ile Dernek Genel Kurul Toplantıları 31.07.2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre üçer aylık sürelerle üç defaya kadar İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir. Ertelenen Genel Kurul Toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 30 içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Bu kapsamda Covid-19 salgınının devam etmesi sebebiyle 7244 sayılı kanunun 2.maddesinin (ç) bendinde yapılan değişiklik doğrultusunda;

Derneklerin 2019 Yılı Beyannameleri ve Bildirimlerinin verilmesine dair süre ile Genel Kurul Toplantılarının yapılmamasına ilişkin sürenin 28.02.2021 tarihine kadar uzatılması hususunu olurlarınıza arz ederim. 

Ahmet TÜRKÖZ  /  Genel Müdürü V.

 

=================================

 

Konu: Dernek Genel Kurulları Beyanname ve Bildirim Süreleri Hakkında

İlgi: 24.11.2020 tarihli ve 51355057-450-7507 sayılı bakan Oluru

Korona virüsü kaynaklı  Covid-19 salgını üzerine 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmiştir. Ülkemizde de bu salgının yayılmasını ve insan hayatını tehdit etmesini engelleyecek çeşitli tedbirler alınmıştır.

Bu kapsamda 17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile değişik 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 2.maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi “04.11.2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek Genel Kurul Toplantıları 31.07.2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, üçer aylık sürelerle üç defaya kadar İçişleri Bakanınca uzatılabilir. Ertelenen Genel Kurul Toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder.” hükmü uyarınca;

Derneklerin 2019 Yılı Beyannameleri ve Bildirimlerinin verilmesine dair süre ile Genel Kurul Toplantılarının ertelenmesine ilişkin süre 7244 sayılı Kanun’ un verdiği yetkiye istinaden ilgide yer alan Bakan Onayı ile 01.12.2020 tarihinden itibaren 3 ay uzatılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mehmet ERSOY  /  Bakan a.  /  Vali Bakan Yardımcısı

 

=================================

 

Konu ile ilgili olarak Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün  www.siviltoplum.gov.tr adresindeki Resmi Web Sitesinden yapılan Basın Açıklaması da şöyle;

BASIN AÇIKLAMASI

Dernek Genel Kurul Toplantıları, Bildirim ve Beyannameleri

Covid-19 salgınının devam etmesi sebebiyle 7244 sayılı Kanun’un 2’nci maddesinin (ç) bendinde 11.11.2020 tarihli ve 7256 sayılı Kanunla yapılan değişikliğe istinaden derneklerin beyanname ve bildirimlerinin verilmesi ile genel kurul toplantılarının ertelenmesine ilişkin süre Bakanlık Makamının 24.11.2020 tarihli ve E.7507 sayılı Oluru ile 28.02.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu kapsamda, ertelenen dernek genel kurul toplantılarının 28.02.2021 tarihinden sonra 30 gün içinde yapılması,

2019 yılına ait verilmemiş beyanname ve bildirimlerin 28.02.2021 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  27.11.2020

 

Spor Kulüplerimize önemle duyurulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bizi Takip Edin:

Yazar: ASKF