COVİD-19 PANDEMİSİ NEDENİYLE GENEL KURULLARINI ERTELEYEN KULÜPLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU

 

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 02.03.2021 tarih ve E-89780865-153-3514 sayılı Genelgesinin

9. Maddesinde “Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları

ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her

türlü etkinlikleri düşük, orta ve yüksek risk gruplarında; kişi başına 8 metrekare alan bırakma v e aynı anda bulunabilecek

azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum / kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilecektir.”,

“Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine

neden olacak her türlü etkinliğin Valilik / Kaymakamlıklara (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde

en az üç gün öncesinden) bildirilmesi sağlanarak bu kurum / kuruluşlarca yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara

ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesi sağlanacaktır.” hükümleri

yer almaktadır. Covid-19 Pandemisi nedeniyle Genel Kurullarını erteleyen Kulüplerimiz, yukarıdaki yazı gereği 01.03.2021

tarihinden itibaren 30 gün içinde ertelenen genel kurullarını katılımın 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapmak ve genel kurul

tarihinden 3(üç) gün önce Valilik/Kaymakamlıklara bilgi vermek zorundadır.

 

Covid-19 Pandemisi nedeniyle Genel Kurullarını erteleyen Kulüplerimize önemle duyurulur.

 

 

 

.

.

 

 

 

 

 

Bizi Takip Edin:

Yazar: ASKF