FEDERASYONUMUZUN OLAĞAN GENEL KURULU 27 TEMMUZ 2021 TARİHİNDE YAPILACAKTIR

 

Federasyonumuzun 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemle 27 Temmuz 2021 Salı  günü

saat 14:00’ de Çanakkale Gençlik Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılacaktır.

Tüm üye kulüp ve kulüp temsilcilerimize duyurulur.

 

 

G         Ü         N         D         E          M                    :

1- Açılış ve yoklama

2- Divan Kurulunun (Başkan, Başkan Vekili, Yazman) seçimi

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4- Faaliyet, Gelir-Gider ve Denetim Raporlarının okunması ve ibrası

5- Tüzük Tadilatı

6- Başkan Adaylarının konuşmaları

7- Yönetim, Denetim, Disiplin ve Onur Kurulları ile Konfederasyon Delegelerinin seçimi

8- Dilek, Temenniler ve kapanış

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bizi Takip Edin:

Yazar: ASKF