TÜRKİYE AMATÖR SPOR KULÜPLERİ KONFEDERASYONUNUN 18. OLAĞAN GENEL KURULTOPLANTISI16 EKİM 2021 CUMARTESİ GÜNÜ YAPILACAK

 

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunun 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 13.30’da JW Marriott Hotel (Kızılırmak Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:1 Söğütözü / ANKARA) adresinde, çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantının 23 Ekim 2021 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir.

 

GÜNDEM

1- Açılış, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması,

2- Başkanlık divanının oluşturulması,

3- Genel Başkanın ve Genel Kurula katılan protokolün konuşmaları,

4- Ankara ASKF Başkanı ve Ankara ASKF’nin Konfederasyon tüzüğünde belirlenen amaç ve ilkelere uygun olmayan davranışları nedeniyle Disiplin Kurulu’nun 19.10.2018 tarihli kararına esas Yönetim Kurulu’nca alınan 12.11.2018 tarih ve 12/3 sayılı kararına karşı itirazların görüşülmesi,

5- Ankara ASKF’nin ve Ankara ASKF Başkanı’nın Konfederasyon tüzüğünde belirlenen amaç ve ilkelere uygun olmayan davranışları nedeniyle Disiplin Kurulu’nun 11.06.2019 ve 15.02.2021 tarihli kararlarına esas Yönetim Kurulu’nun 16.02.2021 tarih ve 33/7-8 sayılı kararları ile ilgili itirazların görüşülmesi,

6- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması,

7- Denetleme Kurulu raporu ile mali raporların okunması,

8- Raporlar üzerinde görüşmeler, raporların ayrı ayrı ibrası ile kurulların aklanması,

9- 3 (Üç) yıllık taslak bütçenin görüşülmesi, yeni gelir-gider kalemleri açılması ile harcama kalemleri arasında aktarma yapılması konularında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

10- Gerektiğinde yeni taşınır ve taşınmaz mal alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesi, satın alınan veya herhangi bir şekilde Konfederasyona bağışlanan veya belli bir süre tahsis edilen taşınmazlar üzerine inşaat yapılması veya yaptırılması ile taşınmazlarda her türlü tadilat ve onarımın yapılması konularında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

11- Türkiye Futbol Federasyonu olağan ve olağanüstü genel kurulları ile Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü bağımsız spor federasyonlarının olağan veya olağanüstü genel kurullarında Konfederasyonu temsil edecek delegelerin belirlenmesi ve gerekli görülen zamanlarda değiştirilmesi konularında Konfederasyon Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,

12- 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 13. Maddesinde belirlenen Konfederasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere ve kişilere ödenecek ücret, huzur hakkı, gündelik, yolluk ve tazminat miktarlarının belirlenmesi,

13- Konfederasyon Genel Başkanı, Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile Onur Kurulu Üyelerinin birlikte gizli oyla seçilmesi,

14- Dilek ve temenniler, Genel Başkanın kapanış konuşması.

 

 

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu

 

 

 

 

 

 

 

Bizi Takip Edin:

Yazar: ASKF