SPOR KAMUOYUNUN DİKKATİNE !!! – SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONU KANUNU

 

 

SPOR KAMUOYUNUN DİKKAKTİNE !!! – SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONU KANUNU

 

26.04.2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7405 sayılı “Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları

Kanunu”nun 47. Maddesinin 6. Bendinde “Spor dallarının düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin olarak Bakanlık veya

spor dalının ilgili olduğu spor federasyonundan yazılı izin almaksızın; bu kapsamda faaliyette bulunan veya unvanlarında,

her türlü belge, ilan ve reklamlarında veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda spor federasyonu gibi faaliyet gösterdikleri

izlenimini uyandıracak söz ve deyimleri kullanan ya da bu tarz davranışlarda bulunan kişiler, Bakanlık veya ilgili spor

federasyonunun şikayeti üzerine üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmü yer almaktadır.

 

Ayrıca aşağıdaki Gençlik ve Spor Bakanlığı yazısında; bu kapsamda faaliyette bulununan, kişi, dernek ve benzeri yapıların,

bu tür faaliyetlerin engellenmesi, kuruluşlarına izin verilmemesi, tüzük ve yazılı belgelerinde spor dalı faaliyetlerine ilişkin

hükümlerin kaldırılması, mezkur hükme aykırı hareket eden kişi, dernek ve benzeri yapıların Gençlik ve Spor Bakanlığına

bildirilmesi gerektiği belirtilmiştir.  Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün konu ile ilgili yazısı aşağıdadır.

 

Önemle duyurulur.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

Bizi Takip Edin:

Yazar: ASKF