DERNEK-KULÜP DÖNÜŞÜM İŞLEMLERİ

Genel Kurul Sonrası Yapılacak İşlemler ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne verilecek evraklar ;

 1. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Dilekçe (Genel Kurul tarihinden itibaren 30 gün içerisinde).
 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı
 3. Genel Kurul Sonuç Bildirimi (2 Adet).
 4. Spor Kulübü Değişik Tüzüğü (yasaklı kelimeler olmayacak, dernek ve gençlik ifadeleri çıkartılacak) (2 Adet Aslı)
 5. Genel kurul yapılacağına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı fotokopisi.
 6. Yönetim, Denetim ve Diğer Kurul Üye Bilgileri Formu.
 7. Spor Kulübü kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde, bu tüzel kişilerin unvanı ve merkezini gösterir belge ile tüzel kişiliklerin yönetim organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişide belirtmek kaydıyla bu konuda alınmış karar örneği. .
 8. Spor Kulübünün Kamu kurum ve kuruluşları veya eğitim kurumları bünyesinde kurulması durumunda ilgili kurum veya kuruluştan izin yazısı.
 9. Kurucular arasında yabancı uyrukluların bulunması halinde ikamet izini sahibi olduklarını gösterir belge.
 10. Kurullarda bulunan (Yönetim, Denetim ile diğer) kişilerden sabıka kaydı.(e-devletten)
 11. Kurullarda bulunan (Yönetim, Denetim ile diğer) kişilerden spor bilgi sisteminden( e-devletten) ve TFF Futbol İl Temsilciliğinden son beş yıl içinde bir defada en az bir yıl veya toplam iki yıl hak mahrumiyeti cezası almış olmadığını  belirten belge ve yazı.
 12. Yönetim Kurulu Üye Taahhütnamesi (Spor kulübü yönetiminde yer alanlar aynı spor dalında ve aynı ligde faaliyet gösteren başka bir spor kulübü veya spor anonim şirketinin yönetiminde aynı anda görev alamazlar.)
 13. Spor kulübü için belirlenen renkli amblem dijital ortamda (JPG formatında)  canakkale.sicillisans@gsb.gov.tr adresine kulüp adı belirtilerek gönderilecek.
 14. Spor kulübün on rakamlı UAT adres kodu (https://adres.nvi.gov.tr/VatandasIslemleri/AdresSorgu ) alınması.

 

Not: Üye spor kulüplerimiz yukarıda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne verilecek evrakların 1 takım fotokopilerini Çanakkale Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuza vermeleri gerekmektedir.