İSİM VE RENK DEĞİŞİKLİĞİ

Futbol İsim ve Renk Değişikliği yaptıracak kulüpler aşağıdaki belirtilen koşulları ve istenen belgeleri 1 adet dosya halinde hazırlayarak Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere Çanakkale ASKF’ye vereceklerdir.

Kulüp İsimleri;

 • İsim değişikliği yapacak kulüpler profesyonel futbol kulüplerinin isimlerine benzer, isimlerini çağrıştıran isimleri kullanamazlar.
 • Ayrıca yeni tescil edilecek kulüplerin isimlerinin başında “Yeni” kelimesi isimlerinin içinde “Akademi” kelimesi kesinlikle olmayacaktır.
 • Tescilli bir kulüp isminin devamına “gençlik”, “futbol”, ”FK” yazılıp başvuruda bulunulduğunda tescili kabul edilmeyecektir. Örneğin: “Kartal Spor” isminde tescilli bir kulüp varken “Kartal Gençlik Spor”, “Kartal Futbol Kulübü”, “Kartal FK” isimleri kabul edilmeyecektir.
 • Tescilli bir kulübün isminin önüne veya arkasına bir kelime veya sayı yazılıp başvuruda bulunulduğunda tescil kabul edilmeyecektir. Örneğin: Kartal Spor’un başına bir rakam “34 Kartal Spor” veya sonuna bir rakam “Kartal Spor 34” konulduğu isim kabul edilmeyecektir.
 • Kelime veya sayı Kartal Spor’un arasına yazıldığı takdirde “Kartal 34 Spor” şeklinde kabul edilecektir.

İSTENEN BELGELER

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN:

 1. İsim değişikliğinin kabul edildiğini belirten Genel Kurul Toplantı Tutanağı
 2. Genel Kurul Sonuç Bildirimi
 3. İsim değişikliğine ilişkin tüzük maddesinin kabulüne dair Bakanlık yazısı.
 4. Kamu Kurum ve Özel Kuruluşları ile eğitim kurumları bünyesinde bağlı olarak kurulan kulüplerin bağlı bulundukları Kamu Kurumu ve Özel Kuruluşları ile eğitim kurumlarından alınmış izin belgesi.
 5. Bilgi Formu (Ek: 8)
 6. Kulübün yeni logosu (jpeg Formatında, 120X120 boyutlarında CD’ye kayıt edilmiş).
 7. Kulüpler 2022- 2023 sezonunda Futbol Federasyonu hesabına isim değişikliği bedeli olarak 1.500 TL yatıracaktır.
 8. Kulüpler 2022- 2023 sezonunda TFF hesabına yatıracakları isim değişikliği bedelinin % 20’sini referans bedeli olarak ASKF hesabına yatıracaklardır.

RENK DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN:

 1. Renk değişikliğinin kabul edildiğini belirten Genel Kurul Toplantı Tutanağı
 2. Genel Kurul Sonuç Bildirimi
 3. Renkle ilgili tüzük maddesinin kabulüne dair Bakanlık yazısı.
 4. Bilgi Formu (Ek:8).
 5. Kulüpler 2022- 2023 sezonunda Futbol Federasyonu hesabına renk değişikliği bedeli olarak 1.500 TL yatıracaktır.
 6. Kulüpler 2022- 2023 sezonunda TFF hesabına yatıracakları renk değişikliği bedelinin % 20’sini referans bedeli olarak ASKF hesabına yatıracaklardır.