İsmetpaşa Mah.Stadyum Çıkmazı Sk.No:5 Sevgin Apt Z.Kat D:1 - 2 0 286 212 23 98 canakkaleaskf@hotmail.com

ASKF ÜYELİK İŞLEMLERİ

  1. Çanakkale Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna, Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Türkiye Futbol Federasyonunun spor dallarından en az birine tescil edilmiş Spor Kulüpleri veya Spor Anonim Şirketleri üye olabilirler.
  2. Çanakkale Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna üyelik için Kulübün Genel Kurulunda üyelik kararı alınması ve Genel Kurul kararıyla üç(3) asıl, üç(3) yedek Delege (Temsilci üye) seçilmesi ve Genel Kurulda alınan bu  kararlarının bir üst yazıyla Çanakkale Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna bildirilmesi gerekmektedir.
  3. Üyelik kararı Çanakkale Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu yönetim kurulunca otuz gün içinde karara bağlanır. Sonuç, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.
  4. Tüzük hükümlerine gereğince üyelikten çıkarılan kulüpler Çanakkale Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel kurul kararı ile üyeliğe alınabilirler.

© Copyright © 2022-2023 Tüm Hakları Saklıdır.
Bu site Projesi Kapsamında Tarafından Tasarlanmıştır