ASKF ÜYELİK İŞLEMLERİ

  1. Çanakkale Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna, Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Türkiye Futbol Federasyonunun spor dallarından en az birine tescil edilmiş Spor Kulüpleri veya Spor Anonim Şirketleri üye olabilirler.
  2. Çanakkale Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna üyelik için Kulübün Genel Kurulunda üyelik kararı alınması gerekmektedir. Örnek: Gündemin ..... Maddesi gereği Kulübümüzün Çanakkale Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna üye olunması görüşüldü, üye olunması oybirliği ile kabul edildi.
  3. Genel kurul üyelik kararı(Divan Tutanağı) Çanakkale Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna bildirildikten sonra yönetim kurulunca üyelik kararı görüşülür. Sonuç, başvuran kulübe yazılı olarak bildirilir.
  4. Kulübün ASKF Genel Kurullarında temsil edilebilmesi için, Kulüp Genel Kurul kararı(Divan Tutanağı)yla üç(3) asıl, üç(3) yedek Delege (Temsilci üye) seçilmesi ve Genel Kurulda alınan bu  karar(Divan Tutanağı)larının bir üst yazıyla (Delegelerin; TCKN, Doğum Tarihleri ve Cep Telefon numaralarını içeren) Çanakkale Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna bildirilmesi gerekmektedir.
  5. Tüzük hükümlerine gereğince üyelikten çıkarılan kulüpler Çanakkale Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ancak Genel kurul kararı ile üyeliğe alınabilirler.

© Copyright © 2022-2023 Tüm Hakları Saklıdır.
Bu site Projesi Kapsamında Tarafından Tasarlanmıştır