İSMETPAŞA MAH.STADYUM ÇIKMAZI SK.NO:5 SEVGİN APT Z.KAT D:1 - 2 0 286 213 46 13 canakkaleaskf@hotmail.com

DEFTER VE BELGELER

DEFTERLER (İşletme Esası)
 1. Karar Defteri

 2. Üye Kayıt Defteri

 3. Evrak Kayıt Defteri

 4. İşletme Hesabı Defteri

 5. Demirbaş Defteri

 6. Borç-Alacak Defteri

DEFTERLER(Bilanço Esası)
 1. Karar Defteri

 2. Üye Kayıt Defteri

 3. Evrak Kayıt Defteri

 4. Yevmiye Defteri

 5. Büyük Defter

 6. Envanter Defteri

BELGELER
 1. Gider Makbuzu

 2. Ayni Yardım Teslim Belgesi

 3. Ayni Bağış Alındı Belgesi

 4. İşletme Hesabı Tablosu

 5. Kulüp Gelirleri Alındı Belgesi

 6. Yetki Belgesi

 7. Kulüp İç Denetim Raporu.PDFKulüp İç Denetim Raporu.EXCEL

 8. Amatör Sporcular Teşvik Ödül ve İkramiye Bordrosu

NOTLAR:

 • 2023 yılındaki yıllık brüt gelirleri 7.216.000,00.-(Yedi Milyon ikiyüzonaltı bin) TL'yi aşan kulüpler 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren bilanço esasına göre defter tutmak zorundadırlar. (Dernekler Yönetmeliği 31. ve 101. Maddeleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 25.11.2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 554 Sıra No’lu Tebliğin yeniden değerleme oranı gereğince)
 • Kulüplerin 7.000,00 (Yedi bin)TL’yi aşan ödemeleri finansal kurumlar(Banka vb.) aracılığıyla yapılması zorunlu kılınmıştır. (24.12.2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 459 Sıra No’lu Tebliğ gereğince)

© Copyright © 2022-2024 Tüm Hakları Saklıdır.
Bu site Projesi Kapsamında Tarafından Tasarlanmıştır