İsmetpaşa Mah.Stadyum Çıkmazı Sk.No:5 Sevgin Apt Z.Kat D:1 - 2 0 286 212 23 98 canakkaleaskf@hotmail.com

DEFTER VE BELGELER

DEFTERLER (İşletme Esası)

 1. Karar Defteri
 2. Üye Kayıt Defteri
 3. Evrak Kayıt Defteri
 4. İşletme Hesabı Defteri
 5. Demirbaş Defteri
 6. Borç-Alacak Defteri

DEFTERLER(Bilanço Esası)

 1. Karar Defteri
 2. Üye Kayıt Defteri
 3. Evrak Kayıt Defteri
 4. Yevmiye Defteri
 5. Büyük Defter
 6. Envanter Defteri

BELGELER

 1. Gider Makbuzu
 2. Ayni Yardım Teslim Belgesi
 3. Ayni Bağış Alındı Belgesi
 4. İşletme Hesabı Tablosu
 5. Kulüp Gelirleri Alındı Belgesi
 6. Yetki Belgesi
 7. Kulüp Üyelik Formu
 8. Üye Değişikliği Formu

 

Not: 2023 yılında 7.000 TL’yi aşan ödemeler finansal kurumlar(Banka vb.) aracılığıyla yapılması zorunlu kılınmıştır.

© Copyright © 2022-2023 Tüm Hakları Saklıdır.
Bu site Projesi Kapsamında Tarafından Tasarlanmıştır