İSMETPAŞA MAH.STADYUM ÇIKMAZI SK.NO:5 SEVGİN APT Z.KAT D:1 - 2 0 286 213 46 13 canakkaleaskf@hotmail.com

KULÜP İÇ DENETİM

            Sivil toplum kuruluşlarının şeffaf ve hesap verilebilir olması, iç denetim sisteminin oluşturulması ve bu sistemin etkin olarak yürütülmesi ile yakından ilişkilidir. 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun 7 inci maddesinin atıf yaptığı 5253 sayılı Denekler Kanunun 9 uncu maddesinde; iç denetimin esas olduğu, kulüplerin genel kurulu, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabileceği, denetim kurulları tarafından kulübün tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediği, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve kulüp tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığı konularında denetim yapılacağı ve bu denetimlerin kulüp tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklarla yapılması, denetim sonuçlarının bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır.
            Adı geçen Kanunda yer alan düzenlemeler gereğince, denetim kurulu kulübün yalnızca gelir ve giderlerini değil, tüm faaliyetlerinin mevzuata ve kulüp tüzüğüne uygun olup olmadığını denetlemekle yükümlüdür. Denetim kurulu bu görevini kulüp tüzüğünde belirtilen sürelerde yapar, ancak kulüp tüzüklerinde bu süre bir yıldan daha fazla olarak belirlenemez. Kulüp tüzüğünde üç ay veya altı ayda bir denetim yapılacağı ve benzeri şeklinde düzenleme yapılmışsa, denetim kurulunun bu sürelere uygun olarak denetim yapması ve yapılan her denetim sonucunda bir rapor düzenlemesi, yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunması gerekmektedir.
            Kulüplerde şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanması ve iç denetimlerinin daha etkin yürütülmesinde kulüplere tavsiye edilmek üzere aşağıda örnekleri bulunan “Kulüp İç Denetim Raporu” hazırlanmıştır. Kulüpler tarafından iç denetim raporuna istenilen soru ve bölümlerin eklenmesi veya söz konusu raporun değişik şekillerde hazırlanması olağandır.
Bilgi ve gereğini rica ederiz.
Çanakkale ASKF

Not: 

© Copyright © 2022-2024 Tüm Hakları Saklıdır.
Bu site Projesi Kapsamında Tarafından Tasarlanmıştır