FUTBOL DALI TESCİL

YENİ TESCİL

Futbol Yeni Tescil yaptıracak kulüpler aşağıdaki belirtilen koşulları ve istenen belgeleri 1 adet dosya halinde hazırlayarak Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere Çanakkale ASKF’ye vereceklerdir.

Kulüp İsimleri;

 • Yeni tescil edilecek kulüpler profesyonel futbol kulüplerinin isimlerine benzer, isimlerini çağrıştıran isimleri kullanamazlar.
 • Ayrıca yeni tescil edilecek kulüplerin isimlerinin başında “Yeni” kelimesi isimlerinin içinde “Akademi” kelimesi kesinlikle olmayacaktır.
 • Tescilli bir kulüp isminin devamına “gençlik”, “futbol”, ”FK” yazılıp başvuruda bulunulduğunda tescili kabul edilmeyecektir. Örneğin: “Kartal Spor” isminde tescilli bir kulüp varken “Kartal Gençlik Spor”, “Kartal Futbol Kulübü”, “Kartal FK” isimleri kabul edilmeyecektir.
 • Tescilli bir kulübün isminin önüne veya arkasına bir kelime veya sayı yazılıp başvuruda bulunulduğunda tescil kabul edilmeyecektir. Örneğin: Kartal Spor’un başına bir rakam “34 Kartal Spor” veya sonuna bir rakam “Kartal Spor 34” konulduğu isim kabul edilmeyecektir.
 • Kelime veya sayı Kartal Spor’un arasına yazıldığı takdirde “Kartal 34 Spor” şeklinde kabul edilecektir.

TESCİL İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Kulübün Bakanlık nezdinde tescilli olduğunu gösterir belge,
 2. İl Müdürlüğü tarafından onaylanmış kulüp tüzüğü veya esas sözleşme,
 3. Kulübün en son yapılmış olan Genel Kurul Toplantı Tutanağı,
 4. Kulüp, kamu kurumu, eğitim kurumu veya özel kuruluşlara bağlı olarak kuruluyor ise bu kurum veya kuruluşlardan alınmış izin belgesi,
 5. Kulübün Futbol dalına katılımına ilişkin yönetim kurulu kararı,
 6. Kulübün futbol faaliyetlerini yürüteceği tesislerin bilgisi (tahsisi, kira veya tapu) (Örnek Tesis Dilekçesi)
 7. Kulüp Tescil Taahhütnamesi (Ek-6),
 8. Kulüp Bilgi Formu (Ek-8),
 9. Uygunluk Belgesi (Ek-9),
 10. ASKF’den alınacak Referans Belgesi (Ek-7),
 11. Kulüplerin 2023- 2024 sezonunda aşağıdaki hesaplara yatırılacakları Tescil bedeli.
TESCİL KONUSU TFF     ASKF
a) Erkek Kulüp Tescil Bedeli 10.000TL 4.000 TL
b) Kadın Kulüp Tescil Bedeli 5.000 TL 2.000 TL
c) Kadın Kulüp Erkek Tescil Bedeli 5.000 TL 2.000 TL
d) Erkek Kulüp Kadın Tescil Bedeli 2.500 TL 1.000 TL


İSİM, RENK, AMBLEM VE LOGO DEĞİŞİKLİĞİ

Futbol İsim, Renk, Amblem ve Logo Değişikliği yaptıracak kulüpler aşağıdaki belirtilen koşulları ve istenen belgeleri 1 adet dosya halinde hazırlayarak Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere Çanakkale ASKF’ye vereceklerdir.

Kulüp İsimleri;

 • İsim değişikliği yapacak kulüpler profesyonel futbol kulüplerinin isimlerine benzer, isimlerini çağrıştıran isimleri kullanamazlar.
 • Ayrıca yeni tescil edilecek kulüplerin isimlerinin başında “Yeni” kelimesi isimlerinin içinde “Akademi” kelimesi kesinlikle olmayacaktır.
 • Tescilli bir kulüp isminin devamına “gençlik”, “futbol”, ”FK” yazılıp başvuruda bulunulduğunda tescili kabul edilmeyecektir. Örneğin: “Kartal Spor” isminde tescilli bir kulüp varken “Kartal Gençlik Spor”, “Kartal Futbol Kulübü”, “Kartal FK” isimleri kabul edilmeyecektir.
 • Tescilli bir kulübün isminin önüne veya arkasına bir kelime veya sayı yazılıp başvuruda bulunulduğunda tescil kabul edilmeyecektir. Örneğin: Kartal Spor’un başına bir rakam “34 Kartal Spor” veya sonuna bir rakam “Kartal Spor 34” konulduğu isim kabul edilmeyecektir.
 • Kelime veya sayı Kartal Spor’un arasına yazıldığı takdirde “Kartal 34 Spor” şeklinde kabul edilecektir.

İSİM, RENK, AMBLEM VEYA LOGO DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Tüzük veya esas sözleşme değişikliğinin kabul edildiğini gösterir Kulüp Genel Kurul Toplantı Tutanağı,
 2. Spor Kulübü Değişik Tüzüğü,
 3. İsim, Renk, Amblem veya Logo değişikliğine ilişkin tüzük maddesinin kabulüne dair İl Müdürlüğü yazısı.
 4. Bilgi Formu (Ek-2)
 5. Kulübün yeni logosu (jpeg Formatında, 120X120 boyutlarında CD’ye kayıt edilmiş).
 6. Kulüplerin 2023- 2024 sezonunda aşağıdaki hesaplara yatırılacakları İsim, Renk, Amblem veya Logo değişikliği bedeli.
DEĞİŞİKLİK KONUSU TFF ASKF
a) İsim, Renk, Amblem veya Logo Değişikliği Bedeli 3.000 TL 1.200 TL
b) Sadece Kadın Kategorisinde tescilli kulüplerin İsim, Renk, Amblem veya Logo Değişikliği Bedeli 1.500 TL 600 TL

© Copyright © 2022-2023 Tüm Hakları Saklıdır.
Bu site Projesi Kapsamında Tarafından Tasarlanmıştır