İsmetpaşa Mah.Stadyum Çıkmazı Sk.No:5 Sevgin Apt Z.Kat D:1 - 2 0 286 212 23 98 canakkaleaskf@hotmail.com

SPOR DALI TESCİLİ

SPOR DALI (FUTBOL DIŞI) TESCİL

 1. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Spor Dalı Tescil Dilekçesi.
 2. Taahhüt edilen spor dallarına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı (Spor Dalı)
 3. Taahhüt edilen spor dallarında görevlendirilecek antrenörler için en az ikinci kademe, ihtisas kulüpleri için en az üçüncü kademe antrenörlük belgesi.
 4. Spor kulübü ile antrenör arasında imzalanan Antrenörlük Sözleşmesi.
 5. Spor kulübü tarafından taahhüt edilen spor dalı faaliyetlerinin yürütüleceği tesislerin bilgisi (tahsisi, kira veya tapu) (Örnek Tesis Dilekçesi)
 6. Spor dalın özelliğine göre ilgili spor federasyonu talimatlarında belirlenen diğer belgeler.


FUTBOL DALI TESCİL

YENİ TESCİL

Futbol Yeni Tescil yaptıracak kulüpler aşağıdaki belirtilen koşulları ve istenen belgeleri 1 adet dosya halinde hazırlayarak Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere Çanakkale ASKF’ye vereceklerdir.

Kulüp İsimleri;

 • Yeni tescil edilecek kulüpler profesyonel futbol kulüplerinin isimlerine benzer, isimlerini çağrıştıran isimleri kullanamazlar.
 • Ayrıca yeni tescil edilecek kulüplerin isimlerinin başında “Yeni” kelimesi isimlerinin içinde “Akademi” kelimesi kesinlikle olmayacaktır.
 • Tescilli bir kulüp isminin devamına “gençlik”, “futbol”, ”FK” yazılıp başvuruda bulunulduğunda tescili kabul edilmeyecektir. Örneğin: “Kartal Spor” isminde tescilli bir kulüp varken “Kartal Gençlik Spor”, “Kartal Futbol Kulübü”, “Kartal FK” isimleri kabul edilmeyecektir.
 • Tescilli bir kulübün isminin önüne veya arkasına bir kelime veya sayı yazılıp başvuruda bulunulduğunda tescil kabul edilmeyecektir. Örneğin: Kartal Spor’un başına bir rakam “34 Kartal Spor” veya sonuna bir rakam “Kartal Spor 34” konulduğu isim kabul edilmeyecektir.
 • Kelime veya sayı Kartal Spor’un arasına yazıldığı takdirde “Kartal 34 Spor” şeklinde kabul edilecektir.

TESCİL İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Kulübün Bakanlık nezdinde tescilli olduğunu gösterir belge,
 2. İl Müdürlüğü tarafından onaylanmış kulüp tüzüğü veya esas sözleşme,
 3. Kulübün en son yapılmış olan Genel Kurul Toplantı Tutanağı,
 4. Kulüp, kamu kurumu, eğitim kurumu veya özel kuruluşlara bağlı olarak kuruluyor ise bu kurum veya kuruluşlardan alınmış izin belgesi,
 5. Kulübün Futbol dalına katılımına ilişkin yönetim kurulu kararı,
 6. Kulübün futbol faaliyetlerini yürüteceği tesislerin bilgileri(Örnek,
 7. Kulüp Taahhütnamesi (Ek-1),
 8. Kulüp Bilgi Formu (Ek-2),
 9. Uygunluk Belgesi (Ek-3),
 10. ASKF’den alınacak Referans Belgesi (Ek-4),
 11. Kulüpler 2022- 2023 sezonunda TFF hesabına tescil bedeli olarak,
  • Erkekler Futbol tescilinde 7.500 TL,
  • Kadın Futbol tescilinde 3.750 TL,
  • Kadın futboluna tescilli kulüplerin, erkekler kategorisine tescilinde 3.750 TL,
  • Erkek futboluna tescilli kulüplerin, kadınlar kategorisine tescilinde 1.250 TL, yatıracaklardır.
 12. Kulüpler 2022- 2023 sezonunda TFF hesabına yatıracakları tescil bedelinin % 20’sini referans bedeli olarak ASKF hesabına yatıracaklardır.

İSİM, LOGO VE RENK DEĞİŞİKLİĞİ

Futbol İsim, Logo ve Renk Değişikliği yaptıracak kulüpler aşağıdaki belirtilen koşulları ve istenen belgeleri 1 adet dosya halinde hazırlayarak Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere Çanakkale ASKF’ye vereceklerdir.

Kulüp İsimleri;

 • İsim değişikliği yapacak kulüpler profesyonel futbol kulüplerinin isimlerine benzer, isimlerini çağrıştıran isimleri kullanamazlar.
 • Ayrıca yeni tescil edilecek kulüplerin isimlerinin başında “Yeni” kelimesi isimlerinin içinde “Akademi” kelimesi kesinlikle olmayacaktır.
 • Tescilli bir kulüp isminin devamına “gençlik”, “futbol”, ”FK” yazılıp başvuruda bulunulduğunda tescili kabul edilmeyecektir. Örneğin: “Kartal Spor” isminde tescilli bir kulüp varken “Kartal Gençlik Spor”, “Kartal Futbol Kulübü”, “Kartal FK” isimleri kabul edilmeyecektir.
 • Tescilli bir kulübün isminin önüne veya arkasına bir kelime veya sayı yazılıp başvuruda bulunulduğunda tescil kabul edilmeyecektir. Örneğin: Kartal Spor’un başına bir rakam “34 Kartal Spor” veya sonuna bir rakam “Kartal Spor 34” konulduğu isim kabul edilmeyecektir.
 • Kelime veya sayı Kartal Spor’un arasına yazıldığı takdirde “Kartal 34 Spor” şeklinde kabul edilecektir.

İSİM, LOGO VEYA RENK DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Tüzük veya esas sözleşme değişikliğinin kabul edildiğini gösterir Kulüp Genel Kurul Toplantı Tutanağı,
 2. Spor Kulübü Değişik Tüzüğü,
 3. İsim, Logo veya Renk değişikliğine ilişkin tüzük maddesinin kabulüne dair İl Müdürlüğü yazısı.
 4. Bilgi Formu (Ek-2)
 5. Kulübün yeni logosu (jpeg Formatında, 120X120 boyutlarında CD’ye kayıt edilmiş).
 6. Kulüpler 2022- 2023 sezonunda Futbol Federasyonu hesabına değişiklik bedeli olarak 1.500 TL yatıracaktır.
 7. Kulüpler 2022- 2023 sezonunda TFF hesabına yatıracakları değişiklik bedelinin % 20’sini referans bedeli olarak ASKF hesabına yatıracaklardır.

© Copyright © 2022-2023 Tüm Hakları Saklıdır.
Bu site Projesi Kapsamında Tarafından Tasarlanmıştır